„Biserica Baptistă Imago Dei”

Principiul Regulativ în Închinare

Noi nu avem libertatea de a inventa noi abordări în închinarea lui Dumnezeu. Noi nu ne putem închina la ce nu cunoaștem, și noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât dacă El nu ni se descoperă în Cuvântul Său. Adorarea, frica evlavioasă, ascultarea, și lauda pot veni doar dintr-o inimă ce a fost iluminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un loc central în închinare. Cu alte cuvinte, unde lipsește Cuvântul, acolo nu poate avea loc o închinare autentică. Din acest motiv, închinarea este restricționată de mijloacele prin intermediul cărora Dumnezeu a promis să ne comunice Cuvântul Său. Aceste mijloace, cunoscute ca și mijloace ale harului, includ predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, cântarea Cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea în baza Cuvântului lui Dumnezeu, privirea la Cuvântul lui Dumnezeu în ordonanțe (Cina și Botezul) și părtășia în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.

Predicarea Cristocentrică și Expozitivă

Predicarea și proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu cu credincioșie este cea mai importantă funcție a bisericii locale, pilonul și temelia adevărului. Predicarea Biblică și Cristocentrică constă în explicarea și aplicarea Scripturilor. Puterea predicării nu se regăsește în abilități oratorice, în subiecte ingenioase și relevante, sau în carisma vorbitorului, ci în precizia și acuratețea explicării și aplicării textului Biblic. Cuvântul schimbă vieți; prin urmare, scopul nostru constă într-o explicare și aplicare făcută cu credincioșie. Scopul predicării expozitive constă în predicarea verset după verset în timp ce sunt parcurse cărți ale Bibliei pentru descoperirea sensului istoric, contextual și teologic care este intenționat în pasaj. Și apoi prezentarea acestor adevăruri atemporale astfel încât noi să ne supunem și să le aplicăm în viețile noastre.

Cântarea Congregațională și Cristocentrică

Noi credem că versurile cântărilor noastre de laudă trebuie să fie focusate pe evanghelia explicită a lui Isus Cristos. Deși este binevenit să ne exprimăm emoțiile noastre în mod verbal, așa ca și cântarea despre dragostea și adorarea față de Dumnezeu, în cea mai mare parte, noi dorim ca accentul versurilor din cântările noastre să reflecte viața și lucrarea lui Cristos, ceea ce după cum credem noi, Îl glorifică cel mai mult pe Dumnezeu și îi zidește cel mai mult pe sfinți. BBID (Biserica Baptistă Imago Dei) caută să se închine într-o manieră ce accentuează cântarea congregațională. Prin urmare, în mod intenționat noi ajustăm volumul microfoanelor și a muzicienilor astfel încât aceștia să ajute, însă nicidecum să domine cântarea comună a congregației. La fel noi îi plasăm pe muzicieni și liderii de cântări într-o parte, pentru a avea atenția focusată pe versuri și pentru a ne proteja de crearea unei forme de închinare bazată pe performanță sau distracție.

 Teologie Baptistă Reformată

Scopul nostru este ca să învățăm întregul sfat al lui Dumnezeu pe măsură ce predicăm expozitiv din Biblie. Deși noi nu ne dorim lipsă de echilibru în teologie prin accentuarea exagerată a unor doctrine, neglijând alte adevăruri, totuși noi credem cu fermitate că înțelegerea suveranității absolute a lui Dumnezeu va afecta toate aspectele vieții de biserică, inclusiv doctrina, predicarea, filosofia noastră de slujire, consilierea și închinarea. Noi stăm pe cele „cinci sola” ale Reformei ca și doctrine esențiale de credință: Sola scriptura (Numai Scriptura), Sola fide (Numai credința), Sola gratia (Numai harul), Solus Christus (Numai Cristos), și Soli Deo gloria (Numai a lui Dumnezeu să fie gloria). Este o cerință față de toți membrii bisericii să afirme și să aibă o înțelegerea de bază a acestor cinci doctrine fundamentale. Noi la fel credem, iubim și predicăm Doctrinele Harului: Coruperea Totală, Alegerea Necondiționată, Ispășirea Eficientă (sau Particulară), Chemarea Eficace, și Perseverența Sfinților. Deși noi nu cerem acord total din partea membrilor bisericii cu privire la aceste doctrine, totuși noi solicităm ca membrii bisericii să nu producă divizare sau să argumenteze asupra acestor învățături sau a altor învățături ne-esențiale dar care sunt afirmate și despre care se învață în biserică. 

Slujire Prietenoasă Familiei

Noi căutăm să fim o biserică Cristocentrică, și nu o biserică centrată pe familie. Totuși, Dumnezeu a creat familia, și în calitate de biserică, noi dorim să promovăm unitatea familială prin încurajarea, îndemnarea și înzestrarea (echiparea) familiilor în vederea închinării în comun acasă și a închinării în comun în biserică în zilele de Duminică. Noi credem că este important pentru fiecare familie să rămână împreună în timpul serviciului de închinare, și credem că închinarea congregației trebuie să fie un element important din viețile copiilor noștri. Deși suntem bucuroși să oferim o camera specială pentru hrănirea sau schimbarea bebelușilor până la vârsta de trei ani, totuși încurajăm ca părinții să își deprindă copii de la cea mai fragedă vârstă, ca aceștia să rămână împreună cu ei în timpul închinării. Noi credem că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, și Îi suntem recunoscători Lui pentru ei, așa că prezența lor care uneori se face simțită în timpul închinării nu o privim ca pe o distracție de la închinare. La fel noi căutăm să-i încurajăm și să-i echipăm pe tați, ca aceștia să-și îndeplinească responsabilitățile în calitate de lideri spirituali ai familiilor lor, fiindcă părinții sunt responsabili să-i învețe, instruiască și să-i crească pe copiii lor în frica de Domnul.

Membralitate Activă

Noi credem că membralitatea e ceva ce trebuie privit cu seriozitate de către creștini. Membralitatea Biblică constă din unirea creștinilor care se supun în dragoste față de grija, supravegherea, doctrina, și disciplina unei biserici locale pe măsură cei ei caută să fie credincioși și activi în viața, părtășia, slujirea, închinarea și funcțiile bisericii locale. Biserica locală este cadrul în care creștinii își pot folosi darurile lor spirituale în scopul edificării congregației. Noi căutăm să avem o atmosferă familială care include timp pentru părtășie regulată în scopul creării unor relații profunde centrate pe Isus Cristos.

 Consilierea Biblică

Cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră sursă de autoritate în consiliere. El este suficient pentru a ne oferi răspunsuri cu privire la toate aspectele ce țin de viață și evlavie. Deși slujitorii BBID oferă consiliere Biblică formală pentru membrii bisericii, totuși în primul rând consilierea Biblică are loc în predicarea regulată a Cuvântului și în mod organic în părtășia săptămânală a sfinților. Consilierea Biblică reprezintă o parte vitală din ucenicia creștină, și prin urmare este o parte vitală din viața BBID.

Disciplina Bisericii

Pe motiv că Dumnezeu privește la membralitate și sfințenie ca și la ceva serios, BBID abordează disciplina biserici cu seriozitate. Totuși, disciplina bisericii nu ar trebui să fie văzută în mod neapărat ca fiind totuna cu excomunicarea, ceea ce reprezintă doar ultimul pas din proces, ci mai degrabă este o restaurare în dragoste ce are loc între creștinii care veghează unii asupra altora în vederea ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Disciplina rezultă din părtășia dintre sfinți și slujirea de consiliere a bisericii. O disciplină bisericească sănătoasă și eficientă, își are rădăcinile în dorința de a-i restaura pe alții în dragoste și într-un duh de blândețe. Dacă un membru al bisericii, care trăiește în rebeliune față de Dumnezeu în mod deschis, nu se pocăiește după ce îi vorbește o persoană, apoi două, și apoi biserica, atunci BBID este dedicată să aplice disciplina bisericii. Deși aceasta cauzează multă durere și întristare, noi vom căuta să ne abținem de la părtășia noastră publică cu persoana în cauză până când pocăința publică va restaura relația noastră ruptă. Restaurarea, și nu excomunicarea, este scopul final al disciplinei bisericești.

Conducere Biblică

Noi suntem supuși, unei pluralități de prezbiteri a căror viață și doctrină sunt supuse autorității Cuvântului lui Dumnezeu, și diaconilor care cu atenție și în dragoste se îngrijesc de nevoile practice ale congregației. Numai Scriptura este cea care determină doctrina, scopul și standardele bisericiipentru membralitate, și disciplină. Prin urmare, prezbiterii noștri conduc prin învățarea, predicarea și aplicarea Scripturilor. În acest scop, deși majoritatea deciziilor logistice sunt introduse în viața congregației cu dorința  unui acord comun după rugăciune și considerațiune, noi nu luăm nici o decizie bazată doar pe votul popular sau democratic. Ci mai degrabă, căutăm să fim călăuziți de Duhul prin înțelepciunea și sfatul prezbiterilor și prin acordul armonios al congregație.   

Misiunea

Noi căutăm să încurajăm și să-i echipăm pe membrii noștri să se gândească la misiune. Noi credem că fiecare creștin este chemat să fie un misionar, dar noi credem că lucrarea de misiune începe acasă, acolo unde se practică închinarea în familie și ulterior aceasta se revarsă într-o viață ce este ancorată spiritual într-o părtășie zilnică cu Cristos. Noi suntem chemați să mărturisim nu doar membrilor familiei noastre care nu cred, dar să ne împărtășim credința și cu cei din comunitate pe măsură ce ne rugăm și trimitem misionari în lume. Așadar, noi în mod intențional căutăm să promovăm, încurajăm și să echipăm membrii bisericii noastre pentru închinarea în familie, evanghelismul personal, și misiunea internațională.