Ca unii care am fost aduși prin Har Divin la pocăință și credința în Domnul Isus Cristos și la a ne dedica Lui și ca unii care am fost botezați pe baza mărturisirii credinței noastre, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, bazându-ne pe sprijinul Harului Său, ne reînnoim acum legământul nostru laolaltă cu seriozitate și bucurie:

Vom avea încredere în Cuvântului lui Dumnezeu și-i ne vom supune, recunoscându-i ineranța, suficiența și autoritatea finală și supremă, atât în Biserică cât și în viața personală;

Vom lucra și ne vom ruga pentru unitatea Duhului în legătura păcii;

Vom umbla împreună în dragoste frățească, cum se cuvine membrilor unei biserici creștine; vom arăta grijă unii față de alții, vom veghea unii asupra altora și ne vom sfătui și încuraja unii pe alții după cum va fi nevoie. Nu vom părăsi adunarea noastră laolaltă și nu vom neglija rugăciunea pentru noi înșine și pentru alții;

Vom depune orice efort pentru a-i crește în disciplina și în învățătura Domnului pe cei care vor fi în grija noastră și, dându-ne pildă în puritate și dragoste, vom căuta să aducem salvare familiei și prietenilor noștri;

Vom celebra împreună cu cei ce se bucură și vom depune orice efort pentru a ne purta poverile și suferințele unii altora cu blândețe și compasiune;

Vom căuta, prin ajutor Divin, să trăim în lume cu grijă, îndepărtându-ne de orice nelegiuire și pofte lumești și amintindu-ne că, așa cum am fost îngropați de bunăvoie prin botez și înviați din nou din mormântul simbolic, avem o obligație specială acum de a trăi o viață nouă și sfântă;

Vom lucra împreună pentru păstrarea unei mărturii și lucrări evanghelice credincioase în această biserică, susținând închinarea, ordonanțele, disciplina și învățăturile ei. Vom contribui cu bucurie și în mod regulat pentru a susține lucrarea, cheltuielile bisericii, ajutorarea săracilor și înaintarea Evangheliei printre națiuni;

Ne vom uni, când plecăm din această biserică, cât se poate de repede cu o altă biserică unde să putem continua implicarea noastră în spiritul acestui legământ și după principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Fie ca harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți.

Amin.